telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

aanvragen transportvergunning

Wanneer heb ik een transportvergunning nodig en hoe kan ik deze aanvragen?


transportvergunningBinnen Nederland moet u als eigen rijder en beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo beschikken over een eurovergunning (ook wel: transportvergunning). De eurovergunning voor de eigen rijder en beroepsvervoerder kunt u aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Voorwaarden aanvragen eurovergunning
Om in aanmerking te komen voor een eurovergunning, moet u als eigen rijder of beroepsvervoerder aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kredietwaardigheid. U kunt aantonen over voldoende financiƫle middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.
Vakbekwaamheid. U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
Betrouwbaarheid. U toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB) die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.
Inschrijving Kamer van Koophandel. U toont dit aan met een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.