telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

examen

eigen rijder worden

 

opleiding vakdiploma cursusOm als eigen rijder je vakbekwaamheid aan te tonen voor de niwo vergunning moet je examen doen. Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV Ondernemersexamens neemt het examen af diploma voor de eigen rijder. Tot 2008 werd dit gedaan door het SEB (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het SEB zijn overgaan naar het CCV / CBR.

 

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot de vakbekwaamheid van ondernemers. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma's, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.

 

Voordat u aan de slag kunt als eigen rijder, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het ondernemersdiploma, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor eigen rijders die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:

  • Module B - Bedrijfsmanagement
  • Module C - Calculatie
  • Module F - Financieel Management
  • Module P - Personeelsmanagement
  • Module WG - Wegvervoer Goederen

 

De examens voor de modules digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks (werkdagen) afgenomen.

 

Contact met het examenbureau

afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

via telefoonnummer 088 227 77 00

via de fax op nummer 088 227 55 99.

 

Website http://www.cbr.nl/ondernemers.pp

 

Het postadres is: Postbus 1810 - 2280 DV Rijswijk

IBAN nummer NL65INGB0650460480 en BICcode INGBNL2A.