telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

de eigen rijder

De Eigen Rijder - De nieuwe generatie ondernemers

De Eigen Rijder wordt over het algemeen gezien als een zelfstandige transportondernemer die in het bezit is van slechts één middel van transportmiddel, dat door hem zelf wordt bereden. In feite is hij een volwaardig ondernemer uiteraard. Vaak zien we ook de Eigen Rijder die zelf rijdt doorgroeien en meerdere transportmiddelen gaat inzetten.

 

De Eigen Rijder moet echer ten allen tijde in het bezit zijn van:

 1. een geldig rijbewijs
 2. een code 95 op het rijbewijs (richtlijn vakbekwaamheid beroepsbestuurders)
 3. een NIWO vergunning
 4. een ADR-certificaat (bij vervoer gevaarlijke stoffen)

 

De NIWO vergunning is noodzakelijk en wordt verleend door de Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie op basis van drie eisen:

 1. kredietwaardigheid bestaande uit:
  a. een startkapitaal (euro 9.000,- eerste vrachtauto)
  b. voor elke volgende vrachtwagen euro 5.000,-)
 2. betrouwbaarheid in de vorm van:
  a. een bewijs van goed gedrag / integriteitsverklaring
 3. vakbekwaamheid door het overleggen van:
  a. een erkend vakdiploma

 

Na het voldoen aan bovenstaande drie eisen krijgt men de vergunning beroepsvervoer (de eurovergunning). Bovengenoemde eisen worden elke vijf jaar gecontroleerd en getoetst.

 

Eigen rijder worden.

Een eigen rijder is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer met meestal één vrachtwagen (klein of groot) waarop deze zelfstandige transportondernemer dan ook zelf rijdt. Er zijn eigen rijders die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze ondernemer valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de eigen rijder een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning. Aan welke eisen moet een eigen rijder in het algemeen voldoen die aan vergunningsplichtig binnenlands of buitenlands doet?

 • Hij moet een rijbewijs en chauffeursdiploma bezitten (als hij zelf rijdt)
 • Hij moet een NIWO vergunning bezitten
 • Hij moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • Hij moet een BTW nummer hebben
 • Hij moet eventuele extra diploma's/certificaten bezitten bij bijzondere vormen van transport (denk aan gevaarlijke stoffen, afvalvervoer, dierenvervoer, LZV en zo verder)

 

Voor de meeste eigen rijders die als zelfstandig transportondernemer aan de slag gaan is het rijbewijs, het chauffeursdiploma en eventueel aanvullende diploma's/certificaten geen probleem, vaak is dat al in hun bezit. Ook de inschrijving bij de kamer van koophandel en de belastingdienst is enkel een formaliteit voor de meeste. De NIWO vergunning voor binnen- en/of buitenland daarentegen is een stuk lastiger. De NIWO (afkorting voor Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie) hanteert een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een vergunning wordt afgegeven:

 

1. Eis van kredietwaardigheid: De aanvrager moet een startkapitaal hebben van EURO 9.000,- voor de eerste vrachtauto en EURO 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto.

Dit startkapitaal moet bestaan uit risicodragend kapitaal, wat wil zeggen dat het geen geleend geld mag zijn bij bijvoorbeeld een bank. Met een verklaring van een accountant toont men dit aan bij de NIWO.

2. Eis van betrouwbaarheid: De aanvrager moet een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen welk via de gemeente bij het ministerie van justitie wordt aangevraagd. Dit bewijs mag overigens niet ouder zijn dan 3 maanden

3. Eis van vakbekwaamheid: De bestuurder/eigenaar van een onderneming moet in het bezit zijn van een erkend vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Bij de meeste eigen rijders is dat dan hijzelf. Als er sprake is van meerdere bestuurders/eigenaren is de bestuurder/eigenaar die vanuit de vestigingsplaats permanent en daadwerkelijk leiding  geeft, degene die aan de vakbekwaamheidseis moet voldoen. Bij eigen rijders staat de NIWO ook toe dat de partner de vakdiploma's kan inbrengen.

 

Veel eigenrijders laten dan ook hun partner het vakdiploma halen. Hoewel op zich daar niets mis mee is kleven er toch een aantal risico´s hieraan. Ten eerste is het halen van een vakdiploma er niet voor niets. De kennis die men opdoet en bewijst via het halen van het examen heeft men nodig in de dagelijkse praktijk. Ten tweede moet de eigen rijder zich wel er wel bewust van zijn dat zijn/haar partner nu wel ´veel macht´ heeft gekregen. Als de relatie stuk loopt zijn de gevolgen voor de eigen rijder vaak niet te overzien. Meestal gaat het stuk lopen van een relatie gepaard met ruzie (hoeft niet altijd, maar toch). Bij het wegtrekken van de vakbekwaamheid door de partner staat de eigen rijder dan met letterlijk lege handen, want zonder vakbekwaamheid heeft het bedrijf geen recht op de vergunning en mag dan ook geen transporten meer uitvoeren. Ook het wegvallen van een partner door overlijden is op zich al geen fijn vooruitzicht, maar ook dan verdwijnt de vakbekwaamheid uit het bedrijf. De eigen rijder heeft nu wel in principe 1 jaar de tijd om in zijn bedrijf opnieuw een vakbekwaamheid in te brengen.  Ons advies is dan ook dat de eigen rijder zelf zijn papieren haalt. Bovendien lijkt het ons ook een prettige gedachte dat je als eigen rijder, ondernemer dus, zelf de touwtjes in handen hebt met de daarbij behorende achtergrond kennis. Een eigen rijder is wel degelijk een ondernemer met alle lusten en lasten.

 

In de huidige trend is te merken dat steeds meer grote bedrijven zich gaan toeleggen op de (logistieke) kernactiviteiten. Het vervoer van hier naar daar past daar vaak niet meer bij. Ook de toenemende loonkosten en het moeilijk kunnen `afscheid nemen` van personeel maakt het voor bedrijven steeds interessanter om in plaats van eigen voertuigen en chauffeurs een eigen rijder in te zetten. Dit betekent dat er steeds meer charters/eigenrijders komen en er dus een groeimarkt ontstaat.

 

De auto

Een eigen vrachtwagen kopen is misschien wel één van de meest emotionele dingen die een eigen rijder doet. Uiteraard is volgens u natuurlijk Scania (of DAF of Volvo of… ) het merk. Maar wellicht is het toch niet onverstandig om bij andere merken te gaan kijken. Informeren kost je alleen tijd. Maar alleen kiezen voor de goedkoopste optie is ook niet de juiste weg. Maak een afweging tussen waar je je prettig mee voelt (je moet er tenslotte de hele dag of week mee werken) en wat het je kosten gaat. En niet alleen de aanschafprijs speelt een rol. Ook het onderhoud, verbruik en de restwaarde zijn belangrijke factoren. Overigens kunt er eens over denken bij het kopen van een auto om bij de zuider of oosterburen een auto te kopen. U kunt (indien u over een btw nummer beschikt) de auto in principe met 0% BTW ICT tarief kopen, scheelt alweer het voorfinancieren van de BTW.

 

Vergeet ook niet de mogelijkheden voor subsidies en extra aftrekposten. Je accountant en dealer kan je over het een en ander wellicht informeren. Lease is ook een goede optie vandaag de dag. Je kunt kiezen uit hoofdzakelijk financiële lease (lenen dus) en operationele lease (huren). Het is gewoon een kwestie van rekenen en wat wil je? Bij kopen en financiële lease is de auto (uiteindelijk) van jou. Bij operationele lease geef je de auto na de huurperiode weer terug en dus ligt dan het risico van de restwaarde ook bij de leasemaatschappij.

 

Operationele Lease/Huur

Het grote voordeel van deze leasevorm is dat de financiële positie van uw onderneming niet negatief beïnvloedt wordt, in tegenstelling tot andere financieringsproducten. Bovendien blijft de ruimte binnen het rekening-courant krediet intact. Leasenet gaat in principe uit van een 100% objectfinanciering waarbij enkel het gefinancierde object als onderpand zal gelden.

 

Handelspartners van ondernemingen kijken steeds vaker naar de financiële positie van uw onderneming waarbij met name de solvabiliteit en cashflow bekeken worden. Operationele Lease/Huur zorgt voor betere balansratio's en flexibel zakendoen. De maandelijkse huurtermijnen worden vermeerderd met BTW, welke voor u (meestal) fiscaal verrekenbaar zijn. De leasetermijnen worden op de resultatenrekening als kosten geboekt. Het object komt dan ook niet op de activazijde (bezit) van uw balans te staan (off balance financiering).

 

Financiële Lease

Deze leasevorm heeft het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen waardoor de liquiditeitspositie van uw onderneming sterk blijft. Evenals bij operationele Lease/Huur is het object normaal gesproken het onderpand. Banken en leasemaatschappijen koppelen regelmatig andere zekerheden aan de leasetransactie, zodat er toch sprake is van geïntegreerde kredietverlening, hetgeen de financieringsmogelijkheden van uw onderneming kan beperken.

 

Financiële Lease heeft dezelfde uitwerking op uw balans als een contante betaling waardoor het recht op investeringsaftrek blijft bestaan. De volledige BTW van de investering dient u middels een BTW factuur vooraf aan Leasenet te voldoen. Uiteraard kunt u deze direct met uw BTW aangifte verrekenen. Het netto investeringsbedrag neemt u op in de balans als schuld waardoor u op de investering kunt afschrijven.

Na afloop van de leaseperiode, als u aan al uw verplichtingen uit hoofde van de lease-overeenkomst hebt voldaan, verkrijgt u het volledig eigendom door de vooraf vastgestelde (symbolische) koopsom aan te voldoen.

 

De opdrachtgever

Een belangrijke keuze die er gemaakt moet worden is de opdrachtgever. Denk daar niet te licht over,  immers deze bepaalt de prijs en regelt in feite voor een belangrijk deel uw werk en daarmee ook uw inkomen (en voor uw gezin). De betalings- en omgangsmoraal van een opdrachtgever is van groot belang dus. Net als u proberen uw opdrachtgevers de kosten te drukken, en zul je dus als eigenrijder goed moeten onderhandelen. Om werk te vinden als eigen rijder zijn er een aantal wegen. Uiteraard is de telefoon of een bezoek aan mogelijk bedrijf waar je voor wilt rijden een optie. Bedenk wel dat een eerste indruk dan erg belangrijk is. 15% van het succes hangt af van de kennis en 85% van de eerste indruk, zo is door onderzoek aangetoond. Leg vooral ook uw oor overal goed te luisteren en zoek eens in je eigen netwerk en buurt, het werk is vaak dichterbij dan je denkt.

 

Realiseer je dat de gevestigde bedrijven natuurlijk iets betrouwbaarder en stabieler zijn als de net nieuwe bedrijven. Vooral grotere bedrijven zoeken regelmatig een eigenrijder, vandaag de dag staan de 'vakbladen' als truckstar al overvol met advertenties.

 

Omzet en opbrengst is overigens niet alles! Een iets mindere opbrengst is beter dan nooit betaald krijgen. Het licht uit je ogen rijden kun je bijna overal wel, maar je kunnen houden aan de rij- en rusttijden wetgeving is beter dan  het risico van het oplopen van een torenhoge boete. Bij een kleiner bedrijf geeft met vaak een betere prijs en beleeft met meer plezier in het werk, maar het is soms ook met een meer Franse slag geregeld. U moet eerst bepalen wat u wilt gaan doen en dan de opdrachtgever erbij zoeken, dus het juiste marktsegment afbakenen. Uw mogelijke toekomstige opdrachtgever wil ook graag weten hoe uw kennis en kunde is van het segment dat u bedient. Praktijkervaring speelt dus zeker ook een rol.

 

Een checklist om na te gaan of u iets kunt beteken voor elkaar

 • Wat houden de werkzaamheden in en welk soort voertuig is daarvoor nodig
 • Gewichten en volumes
 • Aantal los- laadadressen en los- en laadmethoden.
 • Wanneer wordt er gereden, zijn er ook weekenden bij betrokken
 • Past het aangeboden werk in het privé leven
 • Wat is de kilometerprijs en/of prijs per uur, dan wel ritprijs en hoe en wanneer wordt er betaald (gaat u voor bank spelen?)
 • Let op voor het fenomeen van betalingskortingen als de opdrachtgever uw factuur in een sneller voldoet, dat kost in de regel aardig wat procenten.
 • Hoe rekent de opdrachtgever met u af (alle kilometers, alleen volle kilometers, eigen kilometers, kilometers volgens computer)
 • Zijn er per periode gegarandeerde kilometers of gegarandeerde omzet
 • Verwachte kilometers per periode
 • Vergoedingen die door de opdrachtgever of door uzelf moeten worden voldoen (wachturen, tolwegen, Duitse maut, ferry's/treinen, eurovignet)

 

Screen je opdrachtgever!!

 • Check btw nummers en kamer van koophandelnummers
 • Wantrouw allerlei BV constructies (kijk in het handelsregister van de KvK)
 • Graydon kan ook een (betaalde) bron van informatie zijn
 • Praat met andere eigen rijders, bedrijven, klanten, leveranciers en banken van de opdrachtgever

 

Enkele tips:

Neem de tijd en bereid je voor

 • Zorg voor een goede boekhouder/accountant
 • Durf je eigen boekhouding te doen (scheelt weer in de kosten voor de boekhouder), maar laat de boekhouding wel door hem controleren, na een tijdje merk je dat je veel zelf kunt, zelfs de BTW aangifte.
 • Let op dat je over de winst belasting betaald, maar die komt meestal later pas, nadat je een definitieve aangifte hebt gedaan. Betaald dus beter vooruit aan de belastingdienst, dan wen je alvast aan die blauwe brieven (hoewel wennen…)
 • Wordt niet te afhankelijk van één klant.
 • Groeien is gevaarlijk, je hebt er veel geld voor nodig.
 • Factuureer zo snel mogelijk
 • Houdt je banksaldo's en dergelijke in de gaten
 • Praat met mensen om je heen, durf advies te vragen
 • Blijf luisteren naar je klanten
 • Vergeet de belastingen niet
 • Vraag bij de belastingdienst om de brochure/handboek
 • http://www.belastingdienst.nl/download/1042.html
 • Volg de cursus niet omdat je het papiertje moet halen, maar ook omdat je er veel voor de praktijk van leert
 • Wij staan niet alleen tijdens de cursus klaar met raad en daad, ook maar daarna kun je altijd vragen om raad
 • Doe de cursus en het examen zelf, laat het niet doen door je partner.
 • Denk eens goed na over een brandstofclausule/overeenkomst met je klant
 • Wees nooit agressief of onbeleefd tegen ambtenaren, ook al heb je alle gelijk van de wereld.
 • Teken bij aflevering van de goederen nooit zelf de vrachtbrief af, want bij diefstal van de goederen, wijst de ontvanger alle verantwoordelijkheid af.
 • Sluit altijd de deuren van je vrachtwagen af, vele vrachtwagens zijn al weggereden zonder toestemming van de eigenaar.
 • Neem nooit je origineel mee van je vervoersvergunningen, die liggen op kantoor/thuis ! In de auto heb je bij je het (originele) vergunningsbewijs binnenland en de gewaarmerkte kopie van de eurovergunning
 • Maak een ondernemersplan, niet alleen voor de bank, maar vooral voor jezelf (koop het boekje "zo maak je een ondernemersplan" van Roel Grit (Wolters-Noordhoff).
 • Onze cursus is eigenlijk een ondernemersplan. Alle elementen zitten erin, pik eruit wat je nodig hebt en stem het af op je eigen onderneming.
 • Leg je ondernemersplan aan de bank voor, ook al heb je geen geld van ze nodig, ze kunnen je van de nodige kritiek voorzien
 • Vergeet niet dat je nu ondernemer wordt en niet "je hobby voor jezelf gaat uitvoeren" !

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.