telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

beroepsgoederenvervoer diploma vrijstelling

beroepsgoederenvervoer diploma vrijstelling

vakdiplomaEr bestaan mogelijkheden tot het verkrijgen van vrijstellingen voor het beroepsgoederenvervoer diploma bij het CCV-CBR. Het examenbureau zal hierover beslissen. Lees hierover verder onder examen in het menu hierboven.

 

Je diploma dient van minimaal MBO 4-niveau te zijn, afgerond met cijferlijsten. Het CBR bepaalt per verzoek of het een vrijstelling toekent. Vrijstellingen worden alleen verleend op basis van eerder behaalde complete diploma's (geen certificaten, propedeuse of deeldiploma's) voor de modules Financieel management, Bedrijfsmanagement en Calculatie.

Let op! Het diploma CCV-B geeft géén vrijstelling voor onderdelen van het examen Beroepsgoederenvervoer (nationaal en internationaal).


Er worden geen vrijstellingen gegeven voor financieel management van het beroepsgoederenvervoer diploma op basis van het feit dat je een boekhouder je boekhouding laat doen. Ook het feit dat je geen personeel in dienst neemt levert geen vrijstelling op voor de module personeelsmanagment van het beroepsgoederen vervoer diploma.