telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

beroepsgoederenvervoer vakdiploma

beroepsgoederenvervoer vakdiploma

beroepsgoederenvervoer vakdiplomaIndien u als eigen rijder aan de slag wilt of een transportonderneming (groot of klein) wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het getuigschrift beroepsgroepenvervoer verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid.

Dit geldt dus ook voor de aankomende eigen rijders, transportondernemers maar ook voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Voordat men aan de slag kan als eigen rijder of transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon (vervoersmanager) aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer, waarvoor u de opleiding getuigschrift beroepsgoederenvervoer kunt volgen.