telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

transport vergunning kopen

vakdiploma


vakdiploma

Een transportvergunning kunt u niet (ver)kopen, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt.

Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken. Nadere informatie over de eis van vakbekwaamheid kunt u vinden op de website of u kunt hierover contact met ons opnemen.

Een NIWO vergunning is nodig in het volgende geval:

> u vervoert goederen in opdracht van derde tegen betaling en
> u vervoert die goederen in een voertuig met een laadvermogen met meer dan 500 kilogram.

 

Deze vergunning kun je aanvragen bij de NIWO als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. De kredietwaardigheid wil zeggen dat je een bepaald eigen vermogen moet hebben, de betrouwbaarheid is een verklaring omtrent het gedrag. De vakbekwaamheid is voor de meeste het moeilijkste stuk. De vakbekwaamheid is aan te tonen met het vakdiploma.

 

Het vakdiploma is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig eigen rijder of transportondernemer en wil voldoen aan de wettelijke eisen (nationaal en internationaal).

Deze vakdiploma leidt je op voor de getuigschriften van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal beroepsvervoer voor goederen op de weg van het CCV. Na het afronden van deze cursus ben je in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als eigen rijder of transportondernemer.

Als je een onderneming wilt starten in het beroepsgoederenvervoer, als eigen rijder of transportondernemer heb je een Eurovergunning nodig. Om deze vergunning te verkrijgen moet je onder andere voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kun je aantonen met het officiële getuigschrift vakbekwaamheid ondernemer beroepsgoederenvervoer. Je hebt het erkende getuigschrift nodig om een vergunning aan te kunnen vragen bij de NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Met deze vergunning kun je van start als eigen rijder of je goederentransportbedrijf beginnen!

 

vakdiplomaHet vakdiploma bestaat uit vijf modules:

Wegvervoer Goederen
Als ondernemer Goederenvervoer in Nederland, maar ook internationaal, bent u gebonden aan wet- en regelgeving in het vervoer. U leert over de organisaties binnen het goederenvervoer, welke vervoersvormen er bestaan en wat de inrichtingseisen daarvoor zijn. Ook de weginfrastructuur, verkeersregels, ritplanning en voertuigmanagement komen aan bod.

Bedrijfsmanagement
Voor een startend ondernemer is het van belang te weten welke soorten ondernemingsvormen bestaan. Wij leren u de juiste ondernemingsvorm te kiezen en helpen u op weg met het managen van een eigen onderneming. U leert welke verzekeringen nodig zijn voor uw onderneming en voor u als ondernemer. We bereiden u voor op de taken die komen kijken bij het managen van uw eigen bedrijf. Denk aan de beveiliging van uw onderneming en het schrijven van een marketingplan.

Personeelsmanagement
Als hard werkende ondernemer in het wegvervoer kan een moment aanbreken, waarop u personeel in dienst neemt. Vandaar dat we in deze cursus uw kennis en competenties willen ontwikkelen op het gebied van organisatiekunde, sociale wetgeving (arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit), personeel en leidinggeven.

Financieel management
Een ondernemer is verplicht een eigen administratie te voeren. We leren u alles over de wettelijke verplichtingen, de voorschriften, ontheffingen en vrijstellingen waar u als ondernemer mee te maken krijgt. In deze cursus Ondernemer Goederenvervoer leert u hoe u een jaarrekening opstelt, hoe een schaduwboekhouding te voeren en hoe u uw boekhouding kunt automatiseren. Maar ook financieringsmogelijkheden komen aan bod.

Calculatie
Dagelijks vinden binnen uw onderneming transacties plaats. Het is van groot belang dat u daarbij beslissingen neemt op basis van juiste cijfers en rapportages. In deze module leert u welke kostenbegrippen van belang zijn en uit welke kostprijscomponenten deze bestaan. U leert vervolgens relevante kostprijzen te berekenen.

 

Aan het einde van deze boeiende, goed te volgen cursus kunt u uw eigen onderneming in het beroepsgoederenvervoer starten. Neem uw toekomst in eigen hand!

 

beroepsgoederenvervoer diplomaIndien je als eigen rijder aan de slag wilt of een (groot of klein) transportonderneming wilt starten, is het hebben van het vakdiploma verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid.

Dit geldt dus voor de aankomende eigen rijders, transportondernemers maar ook voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Voordat je aan de slag kan als eigen rijder of transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon (vervoersmanager) aanwezig te zijn die het vakdiploma heeft.

De vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift of vakdiploma, waarvoor u de cursus kunt volgen.