telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

niwo-cursus

niwo-cursus


vakdiploma

Binnen Nederland moet u als eigen rijder of beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo beschikken over een eurovergunning. De eurovergunning kunt u aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De niwo vergunning krijg je als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. Vooral de vakbekwaamheid is voor velen een struikelblok en volgen daarom dan ook de cursus voor de niwo vakbekwaamheid.

 

De Niwo-vergunnig
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

 

Vervoersmogelijkheden niwo
Bent u in bezit van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

 

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Kredietwaardigheid niwo
U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling en een verklaring van een AA- of RA-accountant.

 

Vakbekwaamheid niwo
U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. De bestuurder van de onderneming moet zelf het vakdiploma hebben gehaald, dus de eigenaar, een directeur of een vennoot. Ook een procuratiehouder of bedrijfsleider mag de vakbekwaamheid inbrengen, als deze vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

 

Betrouwbaarheid niwo
U toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB). Het Ministerie van Justitie geeft deze verklaringen af. Alleen als uw rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u een IVB aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Alle andere rechtsvormen (B.V., V.o.f., maatschap) moeten de IVB aanvragen bij COVOG van het Ministerie van Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen)

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Eurovergunning
Behandelingskosten aanvraag € 235,00
Behandelingskosten verlenging € 120,00
Behandelingskosten aanvraag na wijziging rechtsvorm € 165,00

Vergunningbewijzen
Afgifte Eurovergunningbewijs € 28,35
Heffing per Eurovergunningbewijs per jaar € 23,70

Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden met ingang van 1 januari 2011.