telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

niwo opleiding

niwo opleiding volgen


vakdiplomaStart NIWO Opleiding
Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het bezit van het getuigschrift van Nationaal en Internationaal vervoer van goederen over de weg. Hiervoor dien je een vijftal examens af te leggen. Zodra je alle examens hebt behaald ontvang je het Euro getuigschrift. Hiermee kun je een vergunning aanvragen bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

 

U komt in aanmerking voor een niwo Eurovergunning als u voldoet aan drie kwalitatieve eisen. Naast deze eisen is een inschrijving in het handelsregister van de KvK nodig. vakdiplomaKredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen.

 

Lees onder het menu cursus meer over het volgen van de opleiding om te voldoen aan de vakbekwaamheid voor de niwo vergunning.

Onder examen in het menu hierboven kun je alles lezen over het examen dat je moet doen om de vakbekwaamheid te behalen voor de niwo vergunning.