telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

niwo vakbekwaamheid

niwo vakbekwaamheid


vakdiploma

Vakbekwaamheid niwo
U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. De bestuurder van de onderneming moet zelf het vakdiploma hebben gehaald, dus de eigenaar, een directeur of een vennoot. Ook een procuratiehouder of bedrijfsleider mag de vakbekwaamheid inbrengen, als deze vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

 

Onderzoek permanent en daadwerkelijk leidinggeven vervoersmanager
i.v.m. de inbreng van vakbekwaamheid bij de aanvraag of verlenging van een Eurovergunning

vakdiplomaAls de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerwerkzaamheden. Bij twijfel wordt een nader onderzoek ingesteld.

Als de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, kan zij een vervoersmanager aanwijzen, bijvoorbeeld een procuratiehouder of een bedrijfsleider. De NIWO stelt in deze gevallen altijd een nader onderzoek in.

Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en eventuele dienstverbanden elders. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met omvang en aard van het bedrijf.

De extern aangetrokken vervoersmanager moet in principe aan de volgende eisen voldoen:
managementovereenkomst, eventueel managementvergoeding / winstdeling;
redelijke beloning;
inschrijving in Handelsregister met volledige volmacht, minimaal ten aanzien van de vervoersactiviteiten;
beheert geen vervoersactiviteiten van meer dan 4 verschillende ondernemingen met een wagenpark van maximaal 50 voertuigen.