telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

niwo vergunning (ver)huren

niwo vergunning (ver)huren

vakdiplomaEen niwo vergunning kunt u niet (ver)huren, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt.

Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken.

 

Volgens de Wet Wegvervoer Goederen ('WWG') dient u over de NIWO Eurovergunning te beschikken als u:
1. beroepsgoederenvervoer verricht tegen betaling; en
2. uw kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500kg vermeldt.