telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

niwo vergunning

niwo vergunningvakdiploma

Eigen rijders, zzp-ers en transportbedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten daarvoor een Eurovergunning bezitten. De Eurovergunning geldt voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer.

 

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.


Bent u in bezit van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen (ook wel: gewaarmerkte afschriften) aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

 

niwo vergunning vrijstelling

vakdiplomaEr zijn geen mogelijkhedenom vrijstellingen te krijgen voor de niwo vergunning. Wel is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor (delen van) de vakbekwaamheidseis. Ten eerste kun je mogelijk op basis van eerder gevolgde opleidingen voor sommige modules van het examen voor de niwo vergunning vakbekwaamheid vrijstellingen krijgen. Dit is een beslissing die genomen wordt door het examenbureau. Meer over deze vorm van vrijstelling voor de vakbekwaamheid van de niwo vergunning kun je vinden onder examen in het menu hierboven.

Ten tweede is er de wet wegvervoer goederen. Indien als gevolg van overlijden of lichamelijke of wettelijke onbekwaamheid van de vervoersmanager niet meer wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid, zal de NIWO in individuele gevallen op een daartoe strekkende aanvraag ten behoeve van een voortzetting van de onderneming, een persoon vrijstellen van het afleggen van het examen van vakbekwaamheid. Dit verzoek kan uitsluitend worden gedaan door de persoon die aantoont dat hij voor een periode van tien jaar voorafgaand aan 4 december 2009 in de desbetreffende onderneming een leidinggevende functie heeft bekleed, en die onderneming in die periode de beschikking heeft gehad over een communautaire vergunning.

 

niwo vergunning (ver)huren

Een niwo vergunning kunt u niet (ver)huren, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken.

Volgens de Wet Wegvervoer Goederen ('WWG') dient u over de NIWO Eurovergunning te beschikken als u:
1. beroepsgoederenvervoer verricht tegen betaling; en
2. uw kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500kg vermeldt.

 

niwo vergunning cursus

Bij tlec kunt u terecht voor de het getuigschrift beroepsvervoer waarmee u uw niwo transport vergunning kunt aanvragen. Op deze pagina willen wij u wegwijs maken hoe u de niwo vergunning kunt verkrijgen en op deze website hoe de opleiding voor de niwo vergunning werkt.