telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

rijden zonder eurovergunning

rijden zonder eurovergunning


vakdiplomaHet rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren. Het verrichten van beroepsvervoer zonder een eurovergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro. Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.