telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

transportonderneming starten

transportonderneming starten


vakdiploma

ALS MEN ALS ONDERNEMER EEN TRANSPORTBEDRIJF WIL STARTEN HEEFT MEN EEN VERGUNNING NODIG. DEZE VERGUNNING WORDT VERSTREKT ALS DE TOEKOMSTIGE ONDERNEMER ONDER ANDERE VOLDOET AAN DE EIS VAN VAKBEKWAAMHEID. DEZE EIS GELDT VOOR DEGENE DIE PERMANENT EN DAADWERKELIJKE LEIDING GEEFT AAN HET BEROEPSVERVOER.. DE ANDERE VESTIGINGSEISEN ZIJN KREDIETWAARDIGHEID EN BETROUWBAARHEID. DE CURSUS BEROEPSVERVOER BIJ TLEC IS VOORAL GERICHT OP FLEXIBILITEIT.

 

Ondernemers die goederen vervoeren, moeten zich aan de Wet wegvervoer goederen houden. Er zijn twee soorten goederenvervoer:

1. Beroepsgoederenvervoer
Ondernemers die goederen tegen betaling vervoeren voor derden, vallen onder het beroepsgoederenvervoer. Als u een bedrijf in deze branche wilt starten, heeft u een Eurovergunning nodig van de NIWO.

2. Eigen vervoer
Er is geen vergunningplicht voor eigen vervoer van goederen afkomstig van (of op weg naar) uw bedrijf. Registratie is niet nodig. Wel moet u kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat.

 

Welke diploma's heb ik nodig?
Een ondernemer in het beroepsgoederenvervoer heeft het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer nodig. Voor dit getuigschrift moet u een vijftal examens af leggen. Het CBR, divisie CCV, organiseert deze examens op verschillende locaties in Nederland. Zodra u alle examens heeft gehaald ontvangt u het diploma/getuigschrift. Deze heeft u nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO.

 

Waar kan ik een opleiding volgen?
Je kunt de opleiding volgen bij TLEC.

 

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Iedereen die een ondernemer wil worden, moet de onderneming inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel kunt u ook terecht voor advies over het starten van een onderneming.

 

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Kredietwaardigheid niwo
U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling en een verklaring van een AA- of RA-accountant.

 

Vakbekwaamheid niwo
U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. De bestuurder van de onderneming moet zelf het vakdiploma hebben gehaald, dus de eigenaar, een directeur of een vennoot. Ook een procuratiehouder of bedrijfsleider mag de vakbekwaamheid inbrengen, als deze vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

 

Betrouwbaarheid niwo
U toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB). Het Ministerie van Justitie geeft deze verklaringen af. Alleen als uw rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u een IVB aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Alle andere rechtsvormen (B.V., V.o.f., maatschap) moeten de IVB aanvragen bij COVOG van het Ministerie van Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen)

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Eurovergunning
Behandelingskosten aanvraag € 235,00
Behandelingskosten verlenging € 120,00
Behandelingskosten aanvraag na wijziging rechtsvorm € 165,00

Vergunningbewijzen
Afgifte Eurovergunningbewijs € 28,35
Heffing per Eurovergunningbewijs per jaar € 23,70

Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden met ingang van 1 januari 2011.