telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

startende transportondernemer

startende transportondernemer


vakdiploma

De transportsector is erg breed. Hiertoe behoort het vervoer van goederen en personen over land, water en door de lucht. Binnen het vervoer van goederen en personen worden drie sectoren onderscheiden: binnenvaart, beroepsgoederenvervoer over de weg en personenvervoer.

Ondernemers in de transportsector hebben het door de economische crisis lange tijd niet makkelijk gehad, maar de laatste tijd is er weer ruimte voor een optimistische kijk op de toekomst. Met name de aantrekkende wereldhandel en de goed presterende Duitse economie heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar vervoer langzamerhand weer gestaag toeneemt.

 

Transportondernemer
Er lijken dus weer gunstigere tijden aan te breken voor nieuwe transportondernemers die een bedrijf willen beginnen in deze sector. Het herstel per branche binnen de transportsector loopt erg uiteen. Zo zal het goederentransport binnen Europa het komende decennium verder doorgroeien, maar is er nog steeds een tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de sector.

 

startende transportondernemer
Als startende ondernemer in de transportsector dient u met deze omstandigheden rekening te houden. Het kan uitdagender zijn om met uw nieuwe bedrijf voet aan de grond te krijgen dan in de jaren voorafgaand aan de crisis. Maar de transportwereld blijft door het afwisselende karakter - geen dag is hetzelfde - en de vele mogelijkheden aantrekkelijk om in te ondernemen. Een goed voorbereide ondernemer telt in dit geval zeker voor twee.

 

Startende transportondernemers die goederen vervoeren, moeten zich aan de Wet wegvervoer goederen houden. Er zijn twee soorten goederenvervoer:

1. Beroepsgoederenvervoer
Ondernemers die goederen tegen betaling vervoeren voor derden, vallen onder het beroepsgoederenvervoer. Als u een bedrijf in deze branche wilt starten, heeft u een Eurovergunning nodig van de NIWO.

2. Eigen vervoer
Er is geen vergunningplicht voor eigen vervoer van goederen afkomstig van (of op weg naar) uw bedrijf. Registratie is niet nodig. Wel moet u kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat.

 

Welke diploma's heb ik nodig?
Een startende transportondernemer in het beroepsgoederenvervoer heeft het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer nodig. Voor dit getuigschrift moet u een vijftal examens af leggen. Het CBR, divisie CCV, organiseert deze examens op verschillende locaties in Nederland. Zodra u alle examens heeft gehaald ontvangt u het diploma/getuigschrift. Deze heeft u nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO.

 

Waar kan ik een opleiding volgen?
Je kunt de opleiding volgen bij TLEC.

 

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Iedereen die een ondernemer wil worden, moet de onderneming inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel kunt u ook terecht voor advies over het starten van een onderneming.

 

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Kredietwaardigheid niwo
U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling en een verklaring van een AA- of RA-accountant.

 

Vakbekwaamheid niwo
U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. De bestuurder van de onderneming moet zelf het vakdiploma hebben gehaald, dus de eigenaar, een directeur of een vennoot. Ook een procuratiehouder of bedrijfsleider mag de vakbekwaamheid inbrengen, als deze vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

 

Betrouwbaarheid niwo
U toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB). Het Ministerie van Justitie geeft deze verklaringen af. Alleen als uw rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u een IVB aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Alle andere rechtsvormen (B.V., V.o.f., maatschap) moeten de IVB aanvragen bij COVOG van het Ministerie van Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen)

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Eurovergunning
Behandelingskosten aanvraag € 235,00
Behandelingskosten verlenging € 120,00
Behandelingskosten aanvraag na wijziging rechtsvorm € 165,00

Vergunningbewijzen
Afgifte Eurovergunningbewijs € 28,35
Heffing per Eurovergunningbewijs per jaar € 23,70

Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden met ingang van 1 januari 2011.