telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

zzp in transport

zzp in transport


vakdiplomaEr bestaat veel onduidelijkheid over de inzet van zzp'ers in het wegtransport. Volgens de wet (WWG) mag een transportbedrijf alleen gebruik maken van chauffeurs die bij hem in loondienst zijn (de zgn. eis van dienstbetrekking).

De enige uitzondering is dat de chauffeur via een uitzendbureau mag worden ingehuurd. Dat uitzendbureau moet dan wel erkend zijn door de KIWA.

Een chauffeur kan zich dus niet zomaar zelf verhuren aan een transportbedrijf en met diens vergunning rijden zonder daar in dienst te zijn.

Een zzp'er die zelf over een vrachtauto beschikt (gehuurd, geleased of in eigendom) wordt aangemerkt als vervoerondernemer en moet daarom zelf over een (Euro)vergunning beschikken.

 

Zzp'er met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf

Een zzp'er mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp'er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
de zzp'er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
de zzp'er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).
het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp'er.