telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

examen vrijstellingen

eigen rijder worden

Vrijstellingen examen voor de examens voor diploma eigen rijder

Als je een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kun je eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als Je diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling vrijwel zeker toegekend. Je dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijg je schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.

 

Ook alsje diploma niet op de lijst staat kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet je diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma's van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Je diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

 

Vrijstellingen examen voor de examens voor diploma eigen rijderAanvraag vrijstelling diploma eigen rijder

Wil je weten of je een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van je diploma's met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk.

 

 

Kosten

Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kun je terugvinden in het tarievenoverzicht:

 

Als CCV je aanvraag heeft ontvangen, ontvang je een betalingsverzoek. Dit betalingsverzoek geldt als betalingsbewijs. CCV stuurt geen facturen. Je betaling moet zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer 53 22 28 189 tnv CCV te Rijswijk. Vermeld bij overboeking duidelijk je achternaam en geboortedatum. CCV accepteert geen contante betalingen. je verzoek wordt pas nadat de betaling is bijgeschreven in behandeling genomen.

 

Waarmerken van kopieen

Kopieen kun je laten waarmerken bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of een notaris. De desbetreffende instantie zal geringe kosten in rekening brengen voor het waarmerken van documenten. Bij de instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

 

Diploma behaald buiten Nederland

Wil je een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma behaald buiten Nederland, dient dit diploma eerst gewaardeerd te worden door de Internationale Diplomawaardering (IDW). Meer informatie kun je vinden bij IDW.

 

Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure)

Als je denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kun je met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kun je bij CCV Ondernemersexamens indienen bij je verzoek om vrijstelling. Meer informatie kun je vinden op www.kenniscentrumevc.nl.