telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

cursus eigen rijder

prijzen en planning

Prijzen voor de cursus voor de cursus eigen rijder worden

Prijzen voor de cursus voor de cursus eigen rijder wordenDe cursus kan klassikaal (lesdagen) of via e-learning (thuisstudie) gevolgd worden. Hierbij staat je persoonlijke coach 7 dagen per week van 8 uur tot 21 uur via de email en telefoon tot je beschikking voor vragen. Daarnaast bieden wij ook budget boeken zonder verdere ondersteuning aan. De cursussen kunnen besteld worden als complete pakketten met alle modules, per losse module of via gespreide betalingen. De gespreide betalingen zijn alleen mogelijk voor de FULL service compleet pakket. De complete pakketten hebben als voordeel dat daar een korting in is verwerkt ten opzichte van de losse modules. Wie zijn kosten wil spreiden, of maar enkele modules heeft te doen kan ook per losse module bestellen.

 

kijk/print hier voor de complete prijslijst cursus eigen rijder worden

 

 

Planning voor de cursus voor de cursus eigen rijder worden

 

kijk hier voor de planning de cursus eigen rijder worden

Planning voor de cursus voor de cursus eigen rijder worden De leslocatie Montfoort bij Utrecht is onze hoofdleslocatie met extra hoge frequentie en lesdaggarantie. De les gaat altijd door zodra er 1 deelnemer heeft gereserveerd. We annuleren een cursusdag, zodra er 1 deelnemer heeft gereserveerd, niet meer wegens te weinig deelnemers. En in tegenstelling tot de meeste opleiders gaan we praktisch het hele jaar door met onze lessen, ook tijdens de zomer gaan we dus gewoon door. Volg ook in juli en augustus de cursus bij ons.

De modules voor het ondernemersdiploma worden op de locatie Utrecht-Montfoort nagenoeg elke week georganiseerd en dat gedurende gemiddeld 48 weken per jaar. Elke vier weken is er in principe een volledige cyclus van alle modules voor het ondernemersdiploma. De locatie Utrecht-Montfoort kent een lesdag garantie. Je les gaat dus altijd door, zodra er 1 deelnemer heeft gereserveerd. Lestijden van 8.30 uur tot 16.00 uur mogelijk op werkdagen en zaterdagen.

 

Wat maakt onze planning zo uniek ?

  • Je kunt deze week, of volgende week al beginnen
  • Je kiest zelf je lesdagen en locatie uit via onze planning en kiest daarmee je eigen tempo
  • Je kunt met elke willekeurige module starten
  • Je kunt de modules in elke willekeurige volgorde volgen
  • Je kunt op onze locatie in Utrecht-Montfoort kosteloos je lesdagen verzetten
  • Je lesdag gaat gegarandeerd door zodra er 1 deelnemer is op onze locatie in Utrecht-Montfoort
  • Je lesdag op de locatie Utrecht-Montfoort wordt dus niet geannuleerd zodra er 1 deelnemer heeft gereserveerd

 

Op onze website staat altijd de meest recente beschikbare planning overzicht voor onze leslocatie.

 

 

Soob subsidie voor de cursus eigen rijder worden

Tot 300 euro subsidie per module. De klassikale en de e-learning cursus vakbekwaamheid komen in aanmerking voor de SOOB subsidie. Voor de klassikale en e-learning transportmodules kunt u tot maximaal 300 euro subsidie verkrijgen per module !

 

TLEC voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Sector Instituut Transport en Logistiek ons het certificaat gecertificeerde opleider transport en logistiek verstrekt. Via www.soobsubsidiepunt.nl kun je SOOB subsidie aanvragen voor diverse opleidingen.

Er zijn allerlei eisen/voorwaarden om recht te hebben op deze subsidie. De belangrijkste is dat je werkgever hiervoor minstens afdracht voor doet op je loonstrook. Is dit niet het geval, dan heb je al zeker geen recht op de subisidie. Voorts raden we je met klem aan om de voorwaarden en reglementen van de SOOB door te lezen op hun website: www.soobsubsidiepunt.nl

De uitvoering van de subsidie is opgedragen aan Sectorinstituut Transport en Logistiek. Sectorinstituut Transport en Logistiek draagt zorg voor het verwerken van de aanvragen voor Subsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de opleiding waarvoor subsidie is aangevraagd gevolgd te worden bij een opleider en voor zover sprake is van een branchekwalificerende opleiding dient het examen afgenomen te zijn bij een Examenstelling. Een overzicht van opleiders en exameninstellingen wordt gepubliceerd op de website van het SOOB Subsidiepunt.  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvragen voor de desbetreffende deelnemer(s) conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen, ofwel dient de aanvrager de desbetreffende deelnemer in dienst te nemen binnen 4 maanden na afronding van de opleiding en alsdan conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen.

TLEC staat los van de SOOB subsidie en de taak van TLEC zal niet verder gaan dan het invoeren van de opleiding op de website www.soobsubsidiepunt.nl en het voorzien van de benodigde presentielijsten. TLEC zal namens de aanvragen (een deel van) de benodigde gegevens aan leveren. De juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragen van de subsidie om aan TLEC de juiste gegevens tijdig te verstrekken. TLEC  zal niet actief vragen om deze gegevens, zowel voor aanvang van de opleiding als tussentijdse wijzigingen van de opleiding. TLEC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet verkrijgen van de subsidie om welke reden dan ook.