telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

opleiding

Informatie en opleiding voor de eigen rijder, de nieuwe generatie ondernemers

Hieronder willen we je graag wat meer uitleg geven over wat het eigen rijder zijn inhoudt. Wil je meer informatie over de eigen rijder opleiding zelf die wij aanbieden klik dan hier.

 

De eigen rijder wordt over het algemeen gezien als een zelfstandige transportondernemer die in het bezit is van slechts één middel van transportmiddel, dat door hem zelf wordt bereden. In feite is hij een volwaardig ondernemer uiteraard. Vaak zien we ook de Eigen Rijder die zelf rijdt doorgroeien en meerdere transportmiddelen gaat inzetten. De eigen rijder moet echer ten allen tijde in het bezit zijn van:

 1. een geldig rijbewijs
 2. een code 95 op het rijbewijs (richtlijn vakbekwaamheid beroepsbestuurders)
 3. een NIWO vergunning
 4. een ADR-certificaat (bij vervoer gevaarlijke stoffen)

 

De NIWO vergunning is noodzakelijk en wordt verleend door de Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie op basis van drie eisen:

 1. kredietwaardigheid bestaande uit:
  a. een startkapitaal (€ 9.000,- eerste vrachtauto)
  b. voor elke volgende vrachtwagen € 5.000,-)
 2. betrouwbaarheid in de vorm van:
  a. een bewijs van goed gedrag / integriteitsverklaring
 3. vakbekwaamheid door het overleggen van:
  a. een erkend vakdiploma

 

Na het voldoen aan bovenstaande drie eisen krijgt men de vergunning beroepsvervoer (de eurovergunning) waarmee je dan als eigen rijder aan de slag kunt. Bovengenoemde eisen worden elke vijf jaar gecontroleerd en getoetst.

 

Eigen rijder worden

Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder . Vooral aan de constructie van een VOF met daarin een aantal eigen rijders zijn nogal wat haken en ogen. En ook als ZZP-er zomaar als chauffeur je verhuren is niet zonder risico. Er is veel over te vertellen, waarschijnlijk ben je nooit uitverteld zelfs. Maar ik hoop dat ik je toch een beetje op weg kan helpen.

 

Een eigen rijder is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer met meestal één vrachtwagen (klein of groot) waarop deze zelfstandige transportondernemer dan  ook zelf rijdt.

 

Er zijn eigen rijders die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze ondernemer valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de eigen rijder een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning.

 

Aan welke eisen moet een eigen rijder in het algemeen voldoen die aan vergunningsplichtig binnenlands of buitenlands doet?

 • Hij moet een rijbewijs en chauffeursdiploma bezitten (als hij zelf rijdt)
 • Hij moet een NIWO vergunning bezitten
 • Hij moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • Hij moet een BTW nummer hebben
 • Hij moet eventuele extra diploma's/certificaten bezitten bij bijzondere vormen van transport (denk aan gevaarlijke stoffen, afvalvervoer, dierenvervoer, LZV en zo verder)

 

Voor de meeste eigen rijders die als zelfstandig transportondernemer aan de slag gaan is het rijbewijs, het chauffeursdiploma en eventueel aanvullende diploma's/certificaten geen probleem, vaak is dat al in hun bezit. Ook de inschrijving bij de kamer van koophandel en de belastingdienst is vaak enkel een formaliteit.

 

De NIWO vergunning voor binnen- en/of buitenland daarentegen is een stuk lastiger. De NIWO (afkorting voor Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie) hanteert een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een vergunning wordt afgegeven:

 

1. Eis van kredietwaardigheid: De aanvrager moet een startkapitaal hebben van € 9.000,- voor de eerste vrachtauto en € 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto. Dit startkapitaal moet bestaan uit risicodragend kapitaal, wat wil zeggen dat het geen geleend geld mag zijn bij bijvoorbeeld een bank. Met een verklaring van een accountant toont men dit aan bij de NIWO.

 

2. Eis van betrouwbaarheid: De aanvrager moet een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen welk via de gemeente bij het ministerie van justitie wordt aangevraagd. Dit bewijs mag overigens niet ouder zijn dan 3 maanden

 

3. Eis van vakbekwaamheid: De bestuurder/eigenaar van een onderneming moet in het bezit zijn van een erkend vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Bij de meeste eigen rijders is dat dan hijzelf. Als er sprake is van meerdere bestuurders/eigenaren is de bestuurder/eigenaar die vanuit de vestigingsplaats permanent en daadwerkelijk leiding  geeft, degene die aan de vakbekwaamheidseis moet voldoen. Bij eigen rijders staat de NIWO ook toe dat de partner de vakdiploma's kan inbrengen.

 

Veel eigen rijders laten dan ook hun partner het vakdiploma halen. Hoewel op zich daar niets mis mee is kleven er toch een aantal risico´s hieraan. Ten eerste is het halen van een vakdiploma er niet voor niets. De kennis die men opdoet en bewijst via het halen van het examen heeft men nodig in de dagelijkse praktijk. Ten tweede moet de eigen rijder zich wel er wel bewust van zijn dat zijn/haar partner nu wel ´veel macht´ heeft gekregen. Als de relatie stuk loopt zijn de gevolgen voor de eigen rijder vaak niet te overzien. Meestal gaat het stuk lopen van een relatie gepaard met ruzie (hoeft niet altijd, maar toch). Bij het wegtrekken van de vakbekwaamheid door de partner staat de eigen rijder dan met letterlijk lege handen, want zonder vakbekwaamheid heeft het bedrijf geen recht op de vergunning en mag dan ook geen transporten meer uitvoeren. Ook het wegvallen van een partner door overlijden is op zich al geen fijn vooruitzicht, maar ook dan verdwijnt de vakbekwaamheid uit het bedrijf. De eigen rijder heeft nu wel in principe 1 jaar de tijd om in zijn bedrijf opnieuw een vakbekwaamheid in te brengen.  Ons advies is dan ook dat de eigen rijder zelf zijn papieren haalt. Bovendien lijkt het ons ook een prettige gedachte dat je als eigen rijder, ondernemer dus, zelf de touwtjes in handen hebt met de daarbij behorende achtergrond kennis. Een eigen rijder is wel degelijk een ondernemer met alle lusten en lasten.

 

In de huidige trend is te merken dat steeds meer grote bedrijven zich gaan toeleggen op de (logistieke) kernactiviteiten. Het vervoer van hier naar daar past daar vaak niet meer bij. Ook de toenemende loonkosten en het moeilijk kunnen `afscheid nemen` van personeel maakt het voor bedrijven steeds interessanter om in plaats van eigen voertuigen en chauffeurs een eigen rijder in te zetten. Dit betekent dat er steeds meer charters/eigenrijders komen en er dus een groeimarkt ontstaat.

 

opleiding eigen rijder worden

Als men eigen rijder wil worden, heeft men een vergunning nodig. Deze vergunning wordt verstrekt als de toekomstige eigen rijder onder andere voldoet aan de eis van vakbekwaamheid, die u bekomt als u de modules van het ondernemersdiploma met een voldoende afsluit. Deze eis geldt voor degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het vervoer. De andere vestigingseisen om als eigen rijder aan de slag te gaan zijn kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

 

Inhoud van de opleiding eigen rijder worden


Om de bekwaamheid voor de eigen rijder te verkrijgen moet er in 6 modules examen worden gedaan:

 • Financieel Management
 • Calculatie
 • Bedrijfsmanagement
 • Personeelsmanagement
 • Weg vervoer goederen

 

Frequentie van de opleiding eigen rijder worden


De opleiding wordt nagenoeg elke week georganiseerd en dit praktisch gedurende 48 weken per jaar op onze locatie in Montfoort-Utrecht. Op deze locatie gaat de les gegarandeerd door zodra er 1 deelnemer is ingeschreven. De actuele planning voor de opleiding eigen rijder kunt u hier raadplegen.

 

Duur van de opleiding eigen rijder worden


de opleiding wordt op werkdagen en zaterdagen aangeboden

 • voor goederenvervoer eigen rijder: 10 dagen

 

Leslocatie(s) voor de opleiding eigen rijder worden


TLEC heeft lessen op de volgende cursuslocaties:

 • Weekdagen en zaterdagen: Montfoort-Utrecht.

De actuele planning voor de opleiding eigen rijder kunt u hier raadplegen.

 • Bij voldoende aanmeldingen kan deze cursus ook op uw eigen locatie worden verzorgd

 

Lestijden opleiding eigen rijder worden


de lessen beginnen om 08.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. in de middag is de lunch voorzien

 

Het examen opleiding eigen rijder worden


Voor alle modules doet men examen bij het CCV. De cursist dient zelf het examen aan te vragen bij en zorg dragen voor de betaling.

 

Wanneer de cursist in het bezit is van diploma's waarvan hij/zij denkt in aanmerking te kunnen komen voor ontheffing van bepaalde modules, neem dan contact op met het examenbureau CCV. Zij kunnen u informeren of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor bepaalde onderdelen van deze opleiding eigen rijder worden.

 

Lesdata opleiding eigen rijder worden


U stelt uw lesdata zelf samen uit onze planning. U koopt bij de opleiding eigen rijder worden een lesdagtegoed. U kunt dit naar eigen behoeft verbruiken. Zolang een lesdag niet is gevolgd blijft u tegoed staan. U kunt dus uw lesdagen vrij verplaatsen. Dit alles mits de uiterlijk de avond van te voren dit is doorgegeven.

De actuele planning voor de opleiding eigen rijder kunt u hier raadplegen.

 

Prijzen opleiding eigen rijder worden


De prijzen kunt u vinden in onze prijslijst. Wij bieden de opleiding eigen rijder aan op verschillende wijzen in verschillde prijsklasse:

 • Schriftelijk
 • Klassikaal
 • Complete pakketten
 • Losse modules

 

Bijzonderheden opleiding eigen rijder worden


 • Deze opleiding wordt gegeven op VMBO niveau. Het is van belang om de Nederlandse taal goed te beheersen.
 • Op deze cursus zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing.

 

Meer informatie?


Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.