telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

verdiensten

eigen rijder worden - verdiensten

 

Wat kun je verdienen als eigen rijder. Je inkomen wordt eigenlijk maar door twee factoren bepaald:

 • Wat is je omzet via je opdrachtgever(s).

 • Welke kosten heb je.

Er zijn eigen rijders, die gewoon niet kunnen (lees willen) rekenen en denken dat hun opdrachtgever de beste is, ook al liggen de betalingen 6 maanden achter ?!

 

Je moet aan het eind van het jaar een winst kunnen maken met je bedrijf (eenmanszaak) om je zelf loon te kunnen betalen. De winst vult het eigen vermogen van het bedrijf aan en uit het eigen vermogen van het bedrijf kunt je jouw privé onttrekkingen doen.

Bij een BV moet er voldoen geld verdient worden om je loon (zijnde loonkosten voor de BV) te kunnen voldoen.

In het voorbeeld beperk ik me tot een eenmanszaak. In de eenmanszaak is er geen loonkost voor jezelf, maar moet je jouw loon via het eigen vermogen van de zaak kunnen uitkeren. En het eigen vermogen wordt gevoed door de winst. (Bij een BV lees je dan maar in plaats van winst loonkosten voor jezelf).

Als we kijken naar puur het operationele werk van de eigen rijder (laden, lossen en rijden) moet je met een werkweek van 50-70 uur er toch absoluut wel komen. Heb je een langere werkweek nodig, dan zit er iets fout. Als eigen rijder maak je meestal meer uren dan een werknemer, dat is normaal. Maar je moet je basisloon toch wel verdienen met niet al te veel extra uren. De uren die boven de 50-70 komen zijn voor zaken die een werknemer niet heeft, maar een ondernemer wel zoals facturatie, acquisitie en dergelijke.

Laten we er eens vanuit gaan dat je aan het eind van het jaar wil leven van 33.000 euro per jaar. Dat is dan 2.750 euro. Om hier van te leven zul je in ieder geval een winst moeten realiseren van pakweg 55.000 euro. In de tabel hieronder zie je dit opgebouwd:

 

 

winst

voor de belastingdienst

voor jezelf

1e schijf

€ 18.218,00

€ 6.093,92

€ 12.124,08

2e schijf

€ 14.519,00

€ 6.090,72

€ 8.428,28

3e schijf

€ 21.628,00

€ 9.083,76

€ 12.544,24

totalen

€ 54.365,00

€ 21.268,40

€ 33.096,60

 

Hier moeten ik wel opmerken dat er geen rekening is gehouden met belastingvermindering zoals de heffingskorting en arbeidskorting, startersaftrek, ondernemersaftreken en investeringsaftrekken. Maar aan de andere kant ga ik ook geen rekening houden met het feit dat je nog zelf voor je pensioen moet gaan sparen en je arbeidsongeschiktheid moet regelen.

 

Dus om 55.000 euro winst te behalen is dat daar al een minimum omzet van 1.145 euro per week nodig. Ik ben er dan uitgegaan dat je 48 weken per jaar gaat rijden. (ga nu niet rekenen met 52 weken, tenzij je geen behoefte hebt aan rust, vakantie, kerstdagen en tijd voor het onderhoud van de auto).

 

Nu de kosten voor het bedrijf. We tellen met 150.000 kilometer per jaar, wat overeen komt met een gemiddelde van 3.125 kilometer per week. Daar zitten we wel al aardig aan het maximum. Immers bij een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur en dan 50 rijuren is per week 3.000 kilometer. Wij nemen de gemiddelde brandstofprijs over de 2009 en 2008. De belangrijkste kosten eens bij elkaar:

150.000 kilometer : 3 = 50.000 liter aan gemiddeld 0,907 = 45.350 euro

Een beetje op je brandstofverbruik letten als eigen rijder kan al veel opleveren. Stel je verbruik is niet 3 kilometer per liter, maar 3,3 kilometer per liter:

150.000 kilometer : 3,3 = 45.455 liter aan gemiddeld 0,907 = 41.227 euro

Dus 300 meter zuiniger rijden per liter bespaart je ruim 2.000 euro. Kun je toch mooi van op vakantie lijkt me.

 • Voor reparatie, onderhoud en banden nemen we een post van 9.000 euro.
 • De belastingen, het eurovignet en de verzekering 7.000 euro.
 • Afschrijving van het voertuig 16.000 euro per jaar. (waardevermindering van je auto, dit geld heb je nodig om straks een nieuwe te kopen of nu je lening af te lossen)
 • Rentekosten 2.500 euro per jaar (vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld door jou of door een bank)
 • Telefoonkosten per jaar 4.000 (dat is maar 80 euro per week ongeveer, let op je belgedrag in het buitenland !)
 • Kosten verblijf onderweg 7.000 euro (48 weken, 5 dagen, 25 euro per dag)
 • Je accountant, kantoorkosten, vergunningkosten en onvoorziene kosten 15.000 euro per jaar.

 

Dus alles bij elkaar zo'n 106.000 euro per jaar aan kosten. (let op je loon is nog niet geteld !). Als we het loon erbij tellen komen we op 161.000 euro per jaar aan omzet wat minimaal nodig is. Bij een inzet van 48 weken, 240 dagen, 150.000 kilometer is dat:

 • 3.354 euro per week
 • 671 euro per dag
 • 1,07 euro per kilometer

 

De belangrijkste variabele die je hebt als eigen rijder is je eigen loon. In de onderste tabel zijn we uitgegaan van de basiskost van 106.000 euro voor het voertuig. Het loon (voor belasting!) hebben we dan in stappen van 5.000 euro verhoogd met de bijbehorende kilometerprijs ernaast. Dus bij een loon voor belasting van 30.000 euro hoort een minimum kilometerprijs van 0,93. Nadat je de belasting over je loon hebt betaald blijft er voor jou van deze 30.000 zo'n 20.000 euro over om van te leven (dat is 1.667 euro per maand).

Loon voor belasting

Kilometerprijs nodig

 €                 10.000,00

 €                 0,77

 €                 15.000,00

 €                 0,81

 €                 20.000,00

 €                 0,84

 €                 25.000,00

 €                 0,87

 €                 30.000,00

 €                 0,91

 €                 35.000,00

 €                 0,94

 €                 40.000,00

 €                 0,97

 €                 45.000,00

 €                 1,01

 €                 50.000,00

 €                 1,04

 €                 55.000,00

 €                 1,07

 €                 60.000,00

 €                 1,11

 €                 65.000,00

 €                 1,14

 €                 70.000,00

 €                 1,17

 €                 75.000,00

 €                 1,21

 €                 80.000,00

 €                 1,24

 

 

De gehele berekening hierboven is simpel opgezet! Het is als je gaat rekening houden met allerlei belastingregels een pak ingewikkelder. Hier staat een spreadsheet met een rekenmodule erin.

 

Let op dat hier is uitgegaan van een eenmansbedrijf als rechtsvorm. De winst die wordt behaald is uiteindelijk het loon waar jij van moet leven. De belastingdienst kijkt naar je winst en daar betaal je belasting over. Dus als je een winst hebt van 55.000 euro en je zou bij wijze van spreken maar 10.000 euro per jaar uit het bedrijf nemen om van te leven, dan nog reken je met de fiscus af over 55.000 euro en niet over de 10.000 euro!

Een laatste opmerking tenslotte. Merk op dat alle berekeningen zijn gemaakt op 150.000 betaalde kilometers! Er zijn geen lege kilometers opgenomen.

 

Creditfactuur aan de eigen rijder

Er zijn nog steeds een behoorlijk aantal eigen rijders die een creditfactuur van hun opdrachtgever ontvangen voor hun verrichtte werkzaamheden. Een creditfactuur wil zeggen dat men iemand crediteert. Een opdrachtgever heeft dan nooit geld van een eigen rijder tegoed voor zijn normale werkzaamheden, alleen bij schade aan de lading of andere afspraken die gemaakt zijn. Het is niet mogelijk om als een opdrachtgever niet betaalt deze opdrachtgever na aanmaningen bij een deurwaarder aan te melden als zijnde een wanbetaler.

 

De deurwaarder stelt dat de opdrachtgever veel geld van u tegoed heeft, gezien dat hij de opdrachtnemer crediteert. Men heeft wettelijk gezien geen enkel recht op betaling van de werkzaamheden die verricht zijn voor de opdrachtgever.

 

Stuur altijd zelf een factuur naar de opdrachtgever, deze factuur heeft wel rechtskracht. Zet onder de factuur altijd de betalingstermijn, wanneer u dit niet doet, mag de opdrachtgever ook in 2080 betalen of later en is via de rechtbank niet tot betaling van de facturen te dwingen.

 

Boekhouden is voor de meeste eigen rijders (ondernemers in het algemeen) niet de leukste bezigheid en besteden er dan vaak ook geen of te weinig aandacht aan. Als je het echt niet ziet zitten is het wellicht ook het beste om het uit te besteden. Maar op zijn mist een beetje kennis over boekhouding en jaarstukken kan geen kwaad om je boekhouder dan te controleren.

 

Maar het zelf voorbereiden van je boekhouding scheelt tijd voor de boekhouder (tijd die jij moet betalen). Je kunt al eens beginnen met alle documenten netjes te ordenen. Maar je kunt vaak zelfs al de meeste dingen zelf in een boekhoudprogramma op een laptop zetten (tijdens wachturen bijvoorbeeld). Het is zo moeilijk niet, met de cursus financieel management krijg je de basis al, bij het kopen van een boekhoudpakket kun je dan vaak ook een cursus volgen hoe het werkt en laat je boekhouder helpen bij het inrichten van het boekhoudpakket. En je zult zien, het valt wel mee. Laat je in het begin vooral helpen en voorlichten door je boekhouder.

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.