telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

transport

eigen rijder worden - transport

De eigen rijder is om aan te geven dat je een zelfstandige transport ondernemer bent met 1 auto en zonder personeel. Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk "zelfstandige". Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer!

 

Vaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat een "eigen metselaar" in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen.

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan "gewoon" aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig.

 

Vraag aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Mag ik als zelfstandige eigen rijder mij als chauffeur nu wel of niet verhuren aan een beroepsvervoerder, dan wel een eigen vervoerder?

 

Het antwoord van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
In uw mail vraagt u of het is toegestaan om u als zelfstandig chauffeur / eigen rijder te verhuren aan een beroepsvervoerder. Dit is niet toegestaan, zoals u zelf al interpreteerde uit lid 1 van art. 2.11

Daarbij komt dat volgens lid 2a van art. 2.11 het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder verricht moet worden.

 

Als u uw diensten ter beschikking stelt van een beroepsvervoerder dan bent u inderdaad zelf als transportonderneming aan het optreden. Op dit moment wordt u volgens lid 2a van art. 2.11 (dat het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht) als vervoerder aangemerkt. En moet u over de transportvergunning beschikken. In deze situatie geeft de beroepsvervoerder het vervoer volledig uit handen en treedt u als vervoerder op.

 

Voor de eigen rijder zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

 

Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus "verhuren" als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van de opdrachtgever. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

 

Vraag aan de NIWO:
Mag ik ook mijn vergunning (en 1 bewijs) aanvragen om vervolgens een auto in te zetten die ik bij een verhuurmaatschappij huur. Soms kan ik ook een auto ter beschikking krijgen van een collega vervoerder (die heeft deze soms toch stil staan).  Mag ik dit ook doen in plaats van kopen/leasen?

 

Antwoord van de NIWO
Jazeker. Het vergunningsbewijs wat wordt afgegeven is namelijk niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden. Dus dit vormt geen enkel probleem voor u. Ik hoop u hiermee  voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Wet Wegvervoer Goederen Artikel 2.11
Lid 1.      Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.
Lid 6.      Door overtreding van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt niet langer voldaan aan de eis van betrouwbaarheid.

 

Definitie "Vervoerder" in de Wet Wegvervoer Goederen: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;

 

Je mag dus als transportonderneming geen chauffeurs inzetten die niet bij hem in dienst zijn (of via een uitzendbureau komen). Een transportbedrijf mag dus GEEN eigen rijder (zonder eigen auto) inzetten als die niet over een eigen vergunning beschikt. Het toch inzetten van een zzp-er kan grote gevolgen hebben voor het opdrachtgevende transportbedrijf. Het verliezen van de betrouwbaarheid houdt in dat je niet meer voldoet aan de eis van betrouwbaarheid, wat dan weer betekent dat je geen recht meer hebt op de vergunning. De opdrachtgever die een eigen rijder (zonder eigen auto) inzet kan dus zijn eigen vergunning kwijt raken!

 

Als men een zelfstandig ondernemer is en zich verhuurt als eigen rijder (zonder eigen auto) aan een vervoerder dan mag men dat in het beroepsvervoer niet doen, dat is redelijk algemeen bekend. Echter hoort men vele zeggen dat als men zich aan een eigen vervoerder verhuurt dat wel zou mogen. Als echter de definitie vervoerder gebruikt wordt in artikel 2.11 mag zowel de beroepsvervoerder als de eigen vervoerder dus geen zelfstandige eigen rijder inhuren (een chauffeur dus die niet bij hem in dienst is, dan wel via een uitzendbureau komt). Volgens de wet interpretatie mag de eigen rijder zich dus ook niet verhuren als chauffeur bij een eigen vervoerder!

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.