telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

var verklaring

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

 

Als je als eigen rijder voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of je een dienstbetrekking hebt, of je ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De belastingdienst gaf daarom op verzoek mogelijk een 'VAR' af. Met deze verklaring kon je vooraf relatieve zekerheid krijgen over de vraag of je inkomen als eigen rijder uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Verklaring is afgeschaft.

 

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.