telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

var verklaring

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

 

Op 1 mei 2016 trad de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking.

Daarmee is de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De wettelijke bepalingen over de VAR zijn vervallen.

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.