telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

eigen rjider met vrachtwagen

Kwart eigen rijder met vrachtwagen in zwaar weer

Ongeveer een kwart van de eigen rijders met een eigen vrachtwagen zit te diep in de schulden. Deze eigen rijders hebben hun zaken niet goed op orde. Ze zijn van begin af aan niet goed begonnen. Ze kunnen rijden als de beste, maar nadenken over het ondernemerschap en rekenen is bijzaak of doen ze zelfs helemaal niet. Vele rijden dan ook nog op vergunning van een ander. Op het einde zien het dan niet meer zitten en kunnen de rekeningen niet meer betalen. Het ergste was ze daarbij doen is zich stil houden en het proberen te redden door alle mogelijke ritten aan te nemen. De eigen rijder die op tijd zijn problemen ziet en bijvoorbeeld de garage en leasing voor zijn vrachtwagen op de hoogte stelt kan nog wel iets regelen. Ga nooit je leveranciers in het ongewissen laten, zorg dat je op tijd contact opneemt !

 

Uiteraard is er ook een groot deel van de eigen rijders waar alles wel klopt. Ongeveer een kwart heeft zijn zaken goed op orde. De rest zit in een schemergebied waarbij het dubbeltje nog op zijn kant ligt.

Voor veel eigen rijders is het kopen van een eigen vrachtwagen een droom. Maar ze gaan er dan aan voorbij dat het meer is dan een hobby. Je wordt een ondernemer. En dat heeft zijn leuke, maar ook zijn minder leuke kanten. Vele bereiden zich echter niet of te weinig voor. Het is belangrijk om een goed business plan te maken. Bij praktisch elke onderneming is dit van belang, dus ook de eigen rijder die zijn eigen vrachtauto koopt. Afgezien van het business plan moet ook het thuisfront er volledig achter staan!

De eigen rijder met de eigen vrachtwagen die het allemaal wel stoer lijkt vergist zich in het ondernemerschap. Er wordt vaak de mooiste auto besteld met allerlei toeters en bellen. Dat moet wel allemaal worden verdiend. Je moet goed nadenken over de vrachtauto. Uiteraard moet je met de vrachtauto als eigen rijder dag in dag uit je brood verdienen en dat mag best wel met plezier gebeuren. Je werkt nu eenmaal met meer plezier in een auto die je helemaal naar je eigen hand hebt gezet. Het is misschien toch wel verstandiger om in het begin het rustig aan te doen. Begin bijvoorbeeld met het huren van een auto voor een jaar. Kijk hoe je het allemaal bevalt. Misschien is het allemaal wel een bevlieging.

Een goed business plan is dus belangrijk. De accountant moet met je meekijken of het plan haalbaar is en of de eigen rijder met zijn vrachtwagen de nodige euro's gaat kunnen binnen brengen. Maar niet alleen voor de start moet je dit in de gaten houden, ook daarna.

 

Eigen vergunning

Zorg dat je aan de start staat met een eigen vergunning. De weg naar die vergunning is niet gemakkelijk. Je moet immers betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn. Vooral in dat laatste zit de kneep. Om de vakbekwaamheid te halen moet je weer naar school en examens doen. De meeste zien hier enorm tegen op en vinden het vaak onzin. Toch geeft zo'n cursus ook een absolute meerwaarde. Je moet voor de praktijk datgene uit de cursus halen wat je nodig hebt. Vooral de vakken bedrijfsmanagement en financieel management leren je om mee te praten en te denken met de accountant. Het vak personeelsmanagement leert je vooral beseffen dat je misschien beter niet aan personeel begint. De module calculatie leert je goed rekenen om als eigen rijder de vrachtwagen op de weg te zetten. Tenslotte geven de vakken wegvervoer goederen en internationaal goederen je de nodige kennis op het gebied van transportwetgeving. Vergeet niet dat je als eigen rijder met je eigen vrachtwagen nu geen werknemer meer bent, maar een ondernemer. Die gedachte moet al beginnen met het accepteren van het volgen van de cursus.

Vele hoor je wel eens zeggen dat ze de vakbekwaamheid moesten afschaffen. Natuurlijk is er voor het merendeel van de ondernemers geen vestigingswet meer (het middenstand van vroeger). Realiseer je dat als je het eigen rijders vak ook vrij gaat geven dat jan en alleman op de auto mag gaan zitten. Je moet je afvragen of je die situatie wilt hebben, het is al geen makkelijke markt !

 

Financieel flexibel

Eigen rijders met een eigen vrachtwagen zijn financieel eigenlijk nog wel wat flexibeler dan de grote bedrijven. Een groot bedrijf heeft een terrein, loods, kantoor, overhead en salarissen te betalen. De eigen rijder heeft natuurlijk zijn eigen salaris, de belasting daarover moet hij het volgende jaar via zijn inkomsten belasting betalen. Het is altijd mogelijk om dit zelfs een jaar uit te stellen om een moeilijk jaar wat beter door te komen.

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.